16 Hydrauli-, paineilma- ja sähköjärjestelmät

STONEPOWER-turvallisuusohjeet

16 Hydrauli-, paineilma- ja sähköjärjestelmät

Tarkasta hydrauli- ja paineilmajärjestelmät säännöllisesti.

Tarkasta hydrauli- ja paineilmajärjestelmät säännöllisesti mahdollisten vuotojen varalta. Vuodot on korjattava asianmukaisesti ennen koneen jatkokäyttöä. Myös kaikkien painemittareiden, rajoitusventtiilien ja muiden turvallisuuteen vaikuttavien komponenttien on oltava paikoillaan ja kunnossa.

Älä yritä korjata mahdollisia vuotokohtia koneen käydessä. Tarkkaile myös, että letkut ja sähköjohdot kulkevat niille tarkoitettuja reittejä eivätkä ole kiristymisvaarassa tai vaarassa vaurioitua muulla tavoin.

Paineilmajärjestelmälle suunniteltuja painearvoja ei saa ylittää. Kaikkien varaosien kuten esimerkiksi letkujen osalta tulee huolehtia, että paineenkesto on vähintään vastaava kuin alkuperäisissä osissa. Ennen paineilmajärjestelmän tai hydraulijärjestelmän korjaus- ja huoltotoimenpiteitä varmista, että järjestelmä on täysin paineeton. Älä myöskään tee korjaus- tai huoltotöitä nestepaineen avulla ylhäällä olevien osien alla vaan käytä sopivia tukia. Hydraulijärjestelmän osia ei tule irroittaa ennen nestepaineella toimivien osien kunnollista tukemista.

Porakoneen paineakkujen käsittelyssä tulee noudattaa porakonevalmistajan ohjeita.