LD240 – Käyttötarkoitus ja ominaisuudet

RIVIPORAUSLAITE LD240 - TEHOKAS VASARA TARVEKIVILOUHINTAAN, LINJAPORAUKSEEN JA KIVIEN VIIMEISTELYYN

TARKKUUTTA VOIMALLA, SUUNTAUSAUTOMATIIKALLA JA HIENOSÄÄDÖLLÄ
Riviporauslaite on kehitetty tarvekivilouhintaan. Riviporauslaitteelta vaaditaan tarkkuutta: porauspaikka, pienet porausvälit, poraussyvyys sekä poraussuunta niin porareiän syvyyssuunnassa kuin linjan suoruudessa. Porareikä on myös kyettävä poraamaan siten, että se ei kaareudu. LD240:ään on saatavissa lisävarusteena suuntausautomatiikka, mikä varmistaa työn tasaisen ja luotettavan laatutason. Lusta-automatiikka estää poran juuttumisen.

KAKSI PORAPÄÄTÄ JA PORAUSAUTOMATIIKKA
Porauslaitteen tulisi olla tehokas, koska kamien työstämisessä kaatolohkareiksi ja edelleen kiviblokeiksi tarvitaan valtava määrä porareikiä niin panostamisessa kuin lohkomisessa. Tästä syystä riviporauslaitteessa on kaksi porapäätä. Tehokkuutta kasvattaa porausautomatiikka, mikä on saatavilla LD240:ssä lisävarusteena. LD240:n tyypillisiä työkohteita ovat tarvekiven louhinta, linjaporaus ja kivien viimeistely.

ULOTTUVUUS NOPEUTTAA TYÖTÄ JA PARANTAA TURVALLISUUTTA
Riviporauslaitteen ulottuvuudesta on hyötyä, sillä tällöin porauslaitetta joudutaan siirtämään harvemmin. Kamit ovat keskisuurilla louhoksilla 1000-2000 m
3

kokoisia, joten jo yksittäisen kamin käsittelyssä vaaditaan liikkuvuutta ja ulottuvuutta. LD240:n porapään kääntösäde on ±100°, pystykallistus ±40°, sivuttainen kallistus ±30°, zoom 250 mm ja syöttöpalkkien zoom 600 mm.

PERUSKONEEN KETTERÄT JA PITÄVÄT PYÖRÄT HELPOTTAVAT LIIKKUMISTA
Pyörät sopivat hyvin liikkumiseen kivilouhoksilla. Peruskoneen pitää kyetä selviytymään maaston epätasaisuuden aiheuttamista kallistumista sekä erilaisista keliolosuhteista kuten liukkaudesta. Pyörillä on myös helppoa ja nopeaa vaihtaa tarvittaessa porauspaikkaa louhimon työmaateitä pitkin.

PERUUTUSKAMERA PARANTAA NÄKYVYYTTÄ

Peruskoneen takaosaan on kiinnitetty kamera, joka parantaa peruutusturvallisuutta.

RADIO-OHJAUS LISÄÄ TURVALLISUUTTA
Porapäätä hallitaan radio-ohjauksella. Tästä on huomattavaa etua niin ergonomian kuin turvallisuuden näkökulmasta.

TUKEVA TYÖASENTO
Porausvaiheessa riviporauslaitteen on seisottava luotettavasti ja varmasti paikoillaan. Tämä on varmistettu peruskoneen takana olevilla kahdella maatuella, peruskoneen edessä olevalla puskulevyllä, porapäässä olevilla neljälla maatuella sekä komujalalla eli porapään maatuella.

TEHOKAS JA KESTÄVÄT VASARAT
Poran tehon täytyy olla riittävä, jotta tarkka poraaminen on mahdollista. LD240:ssä porakoneina on kaksi hydraulista Drillcom RD22-porakonetta.

MELUTASO HALLINTAAN
Kivityö on kovaäänistä ja siksi on tärkeää, että melutason vaimentamiseksi etsitään keinoja. Riviporauslaitteen melutaso on saatu vaimennettua kohtuulliseksi.

STONEPOWER IMURI PUHDISTAA PORAUSREIKÄÄ
Stonepower-imuri siirtää porauspölyn porareiästä laitteiston taakse.

LAADUKAS PERUSKONE SOPII RIVILAITTEEN TYÖPARIKSI
Peruskoneen moottori täyttää EU:n asettamat päästörajoitteet.

HYVÄ VALAISTUS
Kivityötä tehdään yleensä vain päivisin, mutta hyvä valaistus on riviporauslaitteessa varmistettu viidellä työvalolla silmälläpitäen pohjolan kylmien vuodenaikojen lyhyttä päivänpituutta ja haastavia sääolosuhteita.

ASIANTUNTEMUS POHJOLAN KYLMISTÄ, VAIHTELEVISTA JA VAATIVISTA SÄÄOLOSUHTEISTA
Kokemus ja tieto pohjoisten sääolosuhteiden asettamista vaatimuksista konetekniikalle näkyy teknisten ratkaisuiden kestävyydessä, luotettavuudessa ja käytettävyydessä haastavissa sääolosuhteissa.

MUTKATON TEKNISEN AVUN, VARAOSIEN, HUOLLON JA KOULUTUKSEN SAATAVUUS SUORAAN VALMISTAJALTA
Stonepower-tuotteiden käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon on saatavissa koulutusta. Kiukaisten Asennuspalvelu Oy tarjoaa myös huolto- ja korjauspalveluita sekä asiakastukea teknisissä ongelmissa.

KUVITETUT JA HELPPOLUKUISET KÄSIKIRJAT
Olemme panostaneet siihen, että käsikirjamme ovat miellyttäviä avata ja helppolukuisia. Runsas kuvitus auttaa löytämään haetun rakenteen nopeasti ja auttaa ymmärtämään työohjeen.

PERUSKONE JA RIVILAITE
Yleensä asiakas valitsee peruskoneen ja huolehtii rivilaitteen asennuksesta siihen. Stonepower-team tarjoaa tarvittaessa teknistä tukea.

LD240
LD240
LD240
LD240