10 Säkerhetskontroll vid borrning

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

10 Säkerhetskontroll vid borrning

Obehöriga skall inte vistas i området runt borrenheten. Observera regelbundet hur maskinen funkar och hur komponenter ser ut om att upptäcka defekta eller slitade komponenter, som orsakar fara. Defekta komponenter får inte användas. Alla orsaker för förändringar och påverkning till andra delar skall alltid förklaras. Man skall undvika onödiga höga dynamiska belastningar, vilket är särskilt viktigt när man arbetar i kyla förhållanden.