15 Högspänning på arbetsområde

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

15 Högspänning på arbetsområde

Innan du börjar arbeta, förklara utsättning av underjordiska och markbundna elkablar och förklara deras spänningar. Högspänning kan orsaka överslag genom luften över flera meter. Se upp för högspänningkablar och hålla alla maskinsdelar utom farligt område. Storlek av det farliga området bestämms i säkerhetsanvisningar för elarbete och det lokala energieföretaget kan tillfrågas om dessa anvisningar.

Om det är nödvändigt att arbeta inom det farliga området, är det obligatoriskt att anmäla ägaren av högspänningskabeln om arbetet och be stängning av kabeln. Om maskinen rör kabeln, gå iväg från maskinen och befalla andra att göra detsamma. Skaffa hjälp för att stänga spänningen av och jorda kabeln.