17 Förflyttning av borrvagn på arbetsområde

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

17 Förflyttning av borrvagn på arbetsområde

Innan du kör, säkra, att bommen ligger i lämplig ställning för överförning, att det finns inget hinder på vägen och att körlinje är riktig. Ställning av bom är särskilt viktig därför att den påverkar tyngdpunkten, som ska stanna så låg som möjligt för att minska belastning på bommen. När du kör, skall du akta dig, att bommen eller maskinens andra delar inte berör något hinder i omgivning. Ta hänsyn till konstruktioner, kablar och alla andra hinder i närheten.

Om du kör på sluttande yta eller överstiger ett hinder skall du ta hänsyn till maskinens fall- och glidfara. Om det är nödvändigt, skall du utvälja en annan väg eller forma marken för att stötta maskinen. Om du skall röra bommen för att undvika sammanstötning eller finna bättre plats, gör det försiktigt och lugnt så att maskinen inte faller eller glider.

Endast kvalificerad operatör får köra borrvagnen. Man skall behärska manöverdon och känna till bruksanvisningar som gäller åkning.