18 Transport av borrvagn

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

18 Transport av borrvagn

För att transportera borrvagn behövs ett fordon, vars bärförmåga är tillräcklig stor: fulltrailer eller lastbil. När det är frågan om fulltrailer, skall säkras att fulltrailer är i bra skick och att dragbils dragförmåga samt trailers och bilens totalviktgräns inte överstigs.

När vagnen förflyttas till eller från trailer, skall sådana ramper användas, som motsvarar borrvagnens bärighetskrav. Kontrollera rampernas läge och fäste så att de håller fast när vagnen förflyttas på fulltrailer. Förflytta vagnen lungt och långsamt till trailer. Särskilt när vagnen förflyttas från rampen till trailer eller tvärtom kan vagnen svänga och orsaka dynamiska krafter. Före förflytning skall bomkonstruktionen läggas i transportställning.

Innan man transporterar borrvagnen skall parkeringsbromsen dras på och vagnen befästas fast genom metalliska fästlänkar. För fäste behövs starka transportorkedjor eller lastsurrning.

När fästutrustningens kapasitet och mängd evalueras och väljs skall märkas att samt vanliga dynamiska krafter påverkar mångfaldiga krafter om man måste bromsa snabbt eller hamnar i olycka. I kalkylering skall man ocksa ta hänsyn till fästpunkternas begränsade kapasitet.

Transportväg ska vara trygg och i bra skick.

Om man skall använda någonslags fästeutrustning för att förflytta vagnen eller dess delar, skall fästeutrustning motsvara krävt bärighetskrav och vara menad för det här slags jobb. När vagnen eller dess delar lyftas, skall fästlänkar på vagnen användas. Fäste och lyftning får inte göras över människor och ingen får lyftas med.