19 Service, reparation och förändringar

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

19 Service, reparation och förändringar

Underhåll skall utföras regelbundet. Alla underhållåtgärder skall dokumenteras med datum och reparatörens namn. Punktlig registrering hjälper lösa problem och hjälper planera service- och underhållskrav i framtiden och det här påverkar direkt maskinens pålitlighet och trygghet.

Ändringar som kunden utför kan förändra maskinens säkerhetsegenskaper och därför är de inte tillåtna. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakas av ändringar.

Bevara maskinen rent om att kunna observera alla problem som påverkar säkerhet. Rengöring ska utföras före och medan underhåll. Om vatten används, alla komponenterna som inte tolererar vatten, skall skyddas.

Använd bara sådana maskindelar och komponenter som motsvarar originella för att bevara nuvarande säkerhetsnivå.

Service- och underhållsarbete ska utföras av kvalifiserade anställda eller en erfaren mekaniker ska leda arbetet. Bruksanvisningar och denna handbok för säkerhet skall vara tillgängliga för alla maskinens operatörer och servicemänner. Alla som använder Stonepower maskiner skall läsa säkerhetsbestämmelser noggrant igenom innan de börjar använda maskinen.

Flytta maskinen till en trygg plats, som är lämplig för underhåll. Ta hänsyn till renhet och trygghet av arbetsstället och kolla att maskinen står stadigt på sin plats. Skaffa stegen, arbetsbänkar och skyddsutrustning för att förhindra avfallning. Ta hänsyn till oljig, isig, snöig och våt yta därför att den höjer risken att ramla eller falla. Också handtag kan vara hala.

Huvudbrytaren ska stängas av medan underhåll utförs och det skall förhindras att kunna slå maskinen på innan underhåll slutas. Varningsskylten borde användas.

För att förhindra obehöriga hamna i olyckor eller påverka underhållsåtgärder skulle det finnas ett säkerhetsområde omkring arbetsstället. Om man svetsar eller skall handla höga temperaturer är det nödvändigt att ha brandsläckare och annan brandskyddsutrustning nära och beredd för användning.

Om maskinen lyftas, extra stöd skall ställas under maskinen för säkerhets skull om lyftanordning rasar. Människorna ska inte vistas under lyftanorning eller maskinen som svajar i luften. Använd trygga och pålitliga lyftanordningar och lyftmetoder för att minimera risker.

Det ska finnas en ansvarig person för underhållsarbete. Denna person bestämmer när det är tryggt att slå strömmen på efter underhållsarbete.