3 Varningssymboler i anvisningar

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

3 Varningssymboler i anvisningar

varoituskolmio

VARNING

I bruksanvisning används följande varningssymbol när instruktionen har speciell påverkning på operatörens säkerhet. Operatör skall för säkerhets skull läsa de här ställen i bruksanvisning noggrant igenom. Om man brytar mot reglerna kan det innebära att operatören och andra personer som vistas i detsamma området som maskinen kan utsättas för fara, skada och även livsfara.

VARSAMHET

I bruksanvisning används följande varningssymbol när instruktionen har speciell påverkning på maskinens robusthet. Om maskinen används felaktigt kan det innebära att maskinen går sönder.