4 Allmänna säkerhetsanvisningar

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Observera maskinens tillstånd samt säkerhet och trygghet av omgivning.

När man arbetar är det nödvändigt att koncentrera sig fullt på arbetet. Om någon eller något avbrytar arbetet, ska maskinen stängas av. När strömmen slås på, ska maskinen aldrig lämnas ensam.