5 Operatörer

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

5 Operatörer

Maskinens operatörer skall vara förtrogna med maskinens användning- och säkerhetsbestämmelser. Man skall alltid lära sig använda maskinen med en erfaren operatör.

Operatörer skall vara friska och fysiskt lämpliga till det här arbetet. En snabb reageringsförmåga samt beredskap för att kunna välja lämpliga åtgärder i krissituation är viktiga krav i detta jobb.

En inställning till säkerhetsbestämmelser borde vara positiv. Man borde läsa igenom anvisningar och bestämmelser och följa dem samt användning av säkerhets- och skyddsutrustning. Man borde också kunna arbeta under press utan att det påverkar arbetsförmåga. Man får inte använda maskinen under påverkan av alkohol eller droger.