6 Skyddsutrustning

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

6 Skyddsutrustning

Grundläggande säkerhetsåtgärder innebär att alla de personer som befinner sig i sammt utrymme eller i närheten av maskinen skall bära skyddsutrustning som uppfyller kraven enligt EU direktiv 2016/425 om personlig skyddsutrustning (PPE) i form av skyddshjälm, ögon- samt hörselskydd, respirator, skyddsskor, handskar och overallen samt att övriga säkerhetsbestämmelser som är föreskrivna på arbetsplatsen följs. Kläder ska vara lämpliga så att de inte når till eller hamnar mellan maskinens rörande delar. Långt hår och smycken kan också fastna sig farligt till maskinen. Alla som befinner sig närä maskinen måste använda skyddsutrustning.