8 Säkerhetsåtgärder i nödfall

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

8 Säkerhetsåtgärder i nödfall

Ring omedelbart larmnumret 11 2 och ge första hjälpen. Lär dig i tid hur man ger första hjälp och hur man använder första hjälpen produkter. Behålla din mobil alltid med dig och gör klar var man kan få hjälp.

Ta inte onödiga risker om det gäller eld eller el. Var försiktig, tänk innan du vidtar åtgärder.