9 Säkerhetskontroll innan arbetet påbörjas och efter arbetsslut

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

9 Säkerhetskontroll innan arbetet påbörjas och efter arbetsslut

Innan du börjar abetet kontrollera visuellt att det finns inga slitsskador eller slitage. Kontrollera slängar och befastning av säkerhetsutrustning. Fråga förra skift om ovanliga händelser och arbetsförhållanden.

Planera ditt borrarbete innan du börjar. Reda ut vikt och storlek gränser i arbetsområde och ta hänsyn till dessa angelägenheter i din arbetsplan. Reda ut var underjordiska och markbundna gas, vatten och andra rörledningar samt elledningar ligger på arbetsområde. Markera dem.

Se upp för skredrisk. Sten och stenskott kan nedfalla på operatör eller andra människor i arbetsområde. Kontrollera mark under maskinen. Om den sjunker, rör maskinen sig och orsakar faran. Om det är nödvändigt, stötta marken.

Starta inte maskinen innan du har säkrat att det finns inga obehöriga i arbetsområde. Samla ihop alla överflödiga verktyg och annan utrustning så att ingen ramlar på dem. Tillträde till nödstopp ska vara obehindrad och snabb.

Om marken är ojämn eller sluttande, man skall säkra att maskinen stannar på sin plats. Om det är nödvändigt, marken ska formas för att stötta maskinen.

När du avslutar arbetet, flytta
maskinen till en trygg plats, där den bevaras i god skick och orsakar ingen fara. Lämna maskinen inte på sluttande yta, på någotslags hinder eller vid klippa om du inte är säkert att maskinen står stadigt på sin plats. Ta hänsyn också till väderändringar: slagregn, storm, temperaturändringar och andra väderändringar samt den möjligheten att maskinen lämnas dit för längre tid. Förhindra maskinens otillåten användning.

Om du har observerat onormala funktioner eller ljud, passa den här informationen till följande operatör.