LD240 – Användning och egenskaper

RADBORRNINGSUTRUSTNING LD240 - EN UTOMORDENTLIG LÖSNING FÖR BRYTNING AV DIMENSION STEN, RADBORRNING OCH SLUTLIG BEARBETNING AV STEN

PRECISION GENOM KRAFT, RIKTNINGSAUTOMATIK OCH FINJUSTERING

Radborrningsutrustning Stonepower LD 240 har utvecklats för brytning av dimension sten, radborrning och slutlig bearbetning av sten. Vid bergborrning krävs stor precision: att definiera exakt läge av borrhålet, att mäta avstånd mellan borrhål och att borra efter dessa resultat, att definiera borrdjup, att definiera hål i rak linje med andra hål och att rikta borret efter den önskade horisontella och vertikala lutningsvinkeln.

Borrhållet ska också vara rakt. Om det är böjd, blir stenblocket inte kubiskt. Automatisk riktanordning för matningsanordningen, vinkelmätningsanordning och fastborrningsautomatik är tilläggsutrustningar. De bjuder på kvalitet och reproducerbarhet vid repetitiva arbetsfaser. Fastborrningsautomatik förhindrar borret att fastna i sten.

BORRAUTOMATIK OCH TVÅ BORRAR 
En radborrningsutrustning ska vara kraftig, därför att det krävs en stor mängd av borrhåll, när stenblocket löses och utformas. Två borrar fördubblar arbetstakt. Borrautomatik optimerar penetration av bergborret i stenen.

ETT STORT TÄCKNINGSOMRÅDE SPARAR TID OCH ÖKAR SÄKERHET
Ett stort täckningsområde sparar arbetstid därför att då radborrningsutrustningen behövs inte flytta så oft. Dimensionstenblockets storlek är vanligtvis 1000-2000 m3 , vilket betyder att arbete omkring bara ett stenblock kräver väldigt många böjningar och sträckningar. LD240 bjuder på ±100° svängande borrända, ±40° vertikal lutning, ±30° horisontell lutning, 250 mm lateral zoom och 600 mm zoom för matninganordning.

DÄCK BJUDER PÅ HÖG KÖRKVALITET PÅ GRUVVÄGAR OCH PÅ STENYTOR
Däck är ett bra val för att flytta radborrningsutrustningen på gruvvägar och på stenytor. Det är också viktigt att välja ett fordon som klarar av lutningar och svängningar av radborrningsutrustningen samt rörelser på ojämn och hal markyta.

KAMERA
Kamera ligger på baksidan av fordonet för att förbättra säkerhet vid rörelser.

RADIOSTYRNING ÖKAR SÄKERHET
Borrända är fjärrstyrd. Det här en fördel när man tänker arbetssäkerhet och ergonomi.

STADIGT STÅENDE FORDON
Vid borrning ska radborrningsutrustningen stå stadigt på borrytan. Det här har säkerställts med två bakstödfötter, schaktblad på framsidan samt fyra stödfötter och buffertplatta under borrändan.

EFFEKTIVA OCH ROBUSTA BORRMASKINER
En borrmaskin ska vara tillräckligt effektiv för att kunna borra med hög precision. LD240 har två Drillcom RD22-borrmaskiner.

ATT TA HÄNSYN TILL BULLERNIVÅ
Stenarbete orsakar mycket buller. Därför är det viktigt att utveckla utrustning vilkens bullernivå har minimerats och vilkens bullernivå har mätats så att varnigar kan meddelas. Vi följer EU-direktiver gällande bullerbegränsning och -varningar.

STONEPOWER-DAMMAVSKILJARE LYFTAR STENDAMM FRÅN BORRHÅL
Stonepower-dammavskiljare lyftar stendamm från borrhålet till baksidan av fordonet.

KUNDEN VÄLJER FORDONET FÖR RADBORRNINGSUTRUSTNINGEN
Vi rekommenderar en kvalitetsmotor som uppfyller kraven på buller och utsläpp av gaser enligt EU-direktiver.

BRA BELYSNING
Bra belysning med fem arbetslampor möjliggörs arbete i svagt ljus.

DET NORDISKA KLIMATET SKAPAR EXPERTIS I KÖLDBESTÄNDIGHET 
Erfarenhet och kunskap av att använda maskiner i kallt och fuktigt klimat syns i Stonepower-produkter, som är pålitliga, robusta och användbara.

TEKNISKT STÖD, RESERVDELAR, SERVICE OCH UTBILDNING FÖR OPERATÖRER OCH SERVICETEKNIKER I SVERIGE

Ta kontakt MP Entreprenad Service Borås Ab

FÄRGRIKA INSTRUKTIONSBÖCKER

Vi har lätt-att-läsa instruktionsböcker med massor av bilder för att hjälpa Er att finna snabbt den strukturen eller de anvisningarna som Ni behöver.

ETT FORDON OCH EN RADBORRNINGUTRUSTNING
Vanligtvis väljer kunden fordonet och monterar radborrningsutrustningen på det. Stonepower team hjälper vid behov.

LD240
LD240
LD240
LD240