LD240 – Stycklista

Stycklista

Ändringsarbete för bärare

Ändringsarbete för

• elsystem
• hydraulsystem
• kontroll

Montering av

• Borrända
• Borrändans led
• Dammavskiljningssystem
• Pneumatiska system
• Kylare för kompressor- och hydraulolja
• 2 låsventiler för tilt och skopcylinder
• Kamera
• Kapacitet av hydraulsystem ska höjs vid behov
• Installering av fjärrkontrollsystem

Fjärrkontroll

• Radiosystem
• Logik

Borrända
• Mataranordning, 2 st
• Bergborrmaskin med borraxelnsskydd, 2 st
• Borrnackens smörjapparat, 1 st
• Kedjematning, 2 st
• Tilt
• Nödstopp-vajrar och brytare på borrända, 2 st, option
• Mekanisk centraliserare, 2 st
• Lyftande borrstöd (Borrståldrivapparat med hydraulisk centraliserare), 2 st, option
• Borraxelns bytare, 2 st
• Vattenspolningsutrustning, 2 st, option
• Tryckmätarpanel, 2 st
• Display för riktnings- och borrningsautomatik, 1 st
• Brytarpanel (för borrning), 2 st
• Skikt av rostfritt stål på aluminium balk, 2 st
• 4 hydrauliska stödben med 600 mm zoom och ett extra stödben i borrändan
• Matarbalkszoom
• Borrändans zoom
• Fastborrningsautomatik
• Automatisk riktanordning för mataranordninge
• Borrautomatik, option
• Vinkelmätningsanordning , option
• Borrhåldjupsmätare, option
• Webasto, tilläggsvärmare för motorn, option
• Slipmaskin, option
• Belysning
• Elskåp
• Manual.

Ersättningsmöjligheter föt kedjematning

• 2 x CF32-kedjematningar (ersätter den standardkomponenten)
- Matningslängd 4400 mm
- Förskjutning av bergborr 3200 mm
- Maximal längd av den första borraxeln 3200 mm
- Borrhåldjup med den första borraxeln 2900 mm

• 2 x CF40-kedjematningar (ersätter den standardkomponenten)
- Matningslängd 5200 mm
- Förskjutning av bergborr 3900 mm
- Maximal längd av den första borraxeln 4000 mm
- Borrhåldjup med den första borraxeln 3600 mm

• Hydrauliska cylindermatningar (ersätter komponenter av kedjematning)

Stonepower Line drill LD240
Stonepower Line drill LD240
Stonepower Line drill LD240
Stonepower Line drill LD240