Miljö

Företagets miljövärden

Här finns några webbsidor som beskriver miljövärden av sådana företag dess produkter vi använder

Miljö

 

En av vår tidens grundläggande målsättning är att reducera förorening och utsläpp. I produktutveckling och investering beaktas miljövärden omständligare än någonsin under hela europeiska industrialiseringen. Det är viktigt för oss att följa denna utveckling och säkerställa att våra produkter utvecklas och tillverkas med hjälp av modern teknologi med avseende på hållbarhet och miljövänlighet.

Strikta utsläppsregler tvingar tillverkare att minimera mängden farliga ämnen i avgas, se tabellen på John Deere webbsidan (John Deere. Emission regulations). När man väljer en motor som påfyller de nyaste utsläppskraven betyder det en stor skillnad i utsläppsmängder.

Hög kvalitet olja betyder lägre bränsleförbrukning, längre livslängd på hydraulsystemet och reducerar mängden förbrukad olja. Se Parkers och Donaldsons manualer.

Regelmässigt och professionellt underhåll påverkar miljöbelastningen. Tilltäppta filtrar och smutsiga kylare, vatten och smuts i de hydrauliska och pneumatiska systemen orsakar onödig temperaturstigning (över hälften av världens energi är värme som människan inte ännu vet hur det skulle utnyttjas). Med skicklig projektledning är det möjligt att minska total arbetstid och därmed maskinens driftstid. Därför beror den slutliga miljöbelatningen på operatören, som bestämmer på maskinens tillstånd.