MRT2150 + STONEPOWER-borrända

Stonepower

Siktar du högt upp?

Detta är ett youtubeklipp på Manitou MRT2150 + PRIVILEGE, som är utrustad med Stonepower bergborrningsutrustning. Ägaren är Suomen Rakennevahvistus Oy

Stonepower-borrända SC38

Användning

Tack vare dess breda täckningsområde, långa bom, lätthanterlighet och effektivitet är Manitou MRT2150 en bra bärare för Stonepower-borrända. MRT2150+Privilege med SC38 passar perfekt till stenbrytning och -borrning. Det kan användas för berg- och sprängarbete. Stonepower SC38 lämpar sig för byggnadsplatser, kanaler, tunnlar, stenbrotten och gruvor, för vägarbete och bultningsborrning. Det kan användas för vertikal och horisontell stenborrning även på ett underjordiskt brytningsställe. Dess räckvidd, runtomsvängande bärare, slageffekt, stor precision och fjärrkontroll skapar arbetseffektivitet och arbetskvalitet. Dess överlägsna fördel är ett omfattande täckningsområde och därför utnyttjas dess egenskaper bäst på borrningsplatser som man vanligtvis kan nå bara med lyftkranar och -anordningar.

Tekniska data

Borrändans led                                                    Stonepower

Borrända SC38                                                     Stonepower

Vikt 2000 kg

Manitou MRT2150 + SC38

Borrändans tiltvinklar        Vertikal och horisontell borrning
Sidolutning                              ±40º
Sidolutning med rotator   ±180º
Vertikal lutning                      125º + lutningsvinkel av Manitous skopa
Arbetsområde                       ca 398 m2
Vändvinkel                               Runtomsvängande
Räckvidd                                   6.5 – 13 m
Räckvidd upp/tak                 ca 23 m
Räckvidd nedåt                     -
Stabilitet                                   Maskinen ska stå rakt vid borrning. Försäkra att maskinen har placerats på en jämn yta vilkens bärighet är tillräcklig stor. Stödben ska vara ner vid borrning och vid bomrörelser. Vid körning ska bommen läggas till transportläge och stödben ska vara i det högsta läget.

Motor     Se Manitous websidor:

https://www.manitou.com/en/s/U8901SYAACoAdmRf

Motorns tilläggsvärmare (option)                Webasto
Tilläggsvärmarens fjärrkontroll (option)   REMUC

Hydraulik

LS-pump                                                           Hawe V60N-110RSFN-2-0-03

Pneumatik

 

Kompressor                                                     Dynaset HKR2500/10-67
Kapacitet                                                           2500 l/min
Tryck MAX                                                        10 bar
Tryck vid nominalt flöde                            205 bar
Tryck utan belastning                                 130 bar
OljeflödeNOM                                                67 l/min (min 35 – max 80)
TemperaturMAX                                           70º
Luft-olje -avskiljare                                      Dynaset 85485
Oljefilter                                                             Dynaset N32047/1511
Huvudluftfilter                                                Donaldson FPG070006
    standard                                                        Donaldson P772579
    säkerhet                                                        Donaldson P775300

Borrmaskin                                                Drillcom RD32T38

Borraxlar                                                            R38 fast axel eller förlängningsaxel
Starter                                                                 4.3 m
Förlängningsaxel                                           3.1 m
Borrhålstorlek                                                 41 – 68 mm (70 mm)
Borraxelns bytare (option)                        Stonepower

Fastborrningsautomatik                           Stonepower

Borrnackens smörjapparat                      Stonepower

Mataranordning                                        Stonepower

Balkens längd                                                 5600 mm
Mekanisk centraliserare                           Stonepower
Hydraulisk centraliserare (option)       Stonepower

Matarbalkens zoom 1300 mm                  Stonepower

Rotator (optio)                                           Stonepower

Vinkelmätningsanordning (option)          Transtronic

Håldjupsmätare (option)                           Transtronic

Automatisk riktanordning för mataranordningen

                                                                    Transtronic

Dammavskiljningssystem                        Stonepower

Vattenspolningsutrustning                      Stonepower

Fjärrkontroll

    Radiosystem                                             HBC Radiomatic
        Sändare                                                   Spectrum 3
        Mottagare                                              FSE727
    Logik

 

Kylsystem

 

Fläkt
Radiator

Slangupprullare

 

Nödstopp

 

Nödstopp-knapp på sändaren
Nödstopp-vajer på borrändan

 

Slipmaskin (option)                                 Dynaset HHK-200-12

 

Vinsch (option)                                         Runwa

MRT2150 + STONEPOWER-borrända
MRT2150 + STONEPOWER-borrända
MRT2150 + STONEPOWER-borrända
MRT2150 + STONEPOWER-borrända