Scorpion – Användning av borrvagn

STONE SCORPION FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

Stone Scorpion borrvagn är en utomordentlig lösning för stenbrytning och stenborrning. Överlägsna fördelar med borrvagnen är den kompakta storleken, räckvidden, terrängdugligheten, 350° roterande överbyggnad och det breda täckningsområdet.

Denna utrustning är speciellt avsedd för sten- och bergborrning, linjeborrning, bultningsborrning och vertikal eller horisontell stenborrning (liggarborrning) på byggplatser, i kanaler, tunnlar, stenbrotten och gruvor. Den kan användas för berg- och sprängarbete. Den är smidig i trånga utrymmen därför att den är kompakt, kraftfull, runtomsvängande, fjärrstyrd och borrar med stor precision. Den är användbar under alla årstider och är lämplig också för underjordisk borrning.

Om att kunna borra ett 32 mm – 64 mm borrhål, välj ett 22 mm, 25 mm, 28 mm eller 32 mm (⅞”, 1 ”, 1 ⅛” or 1 ¼”) borr med en fast axel eller en förlängningsaxel.

Stone scorpion
Stone scorpion
Stone scorpion
Stone scorpion