TD22 (sv)

Tracdrill TD22
Tracdrill TD22

Tracdrill TD22

TD22 TRACDRILL är en bergborr monterad på traktor. Denna extra utrustning skapar versatile möjligheter att utnyttja traktorns kapacitet. Teknisk kapabilitet och funktioner planeras enligt kundernas behov.

 

Truckdrill TD22
Truckdrill TD22

 

Truckdrill TD22

TD22 TRUCKDRILL är en bergborr monterad på lastbil.