Stonepower-vision

Vårt syfte är att utveckla högkvalitativa, effektiva, hållbara men prisvärda bergborrningsutrustningar. Stone scorpion är ett bra exempel av detta med larvband, 350°  roterande överbyggnad och omfattande räckvidd: borrvagn klarar jobbet också i krävande omständigheter. Vi vill erbjuda entreprenörer en möjlighet att skaffa en högkvalitativ utrustning för krävande arbete vid bergborrning och stenindustri.