Ympäristö

Suomeksi – På svenska – In English

Yrityksen ympäristöarvot

Alla sellaisten yritysten ympäristötavoitteet ja -arvot, joiden tuotteita käytämme.

Ympäristö

 

Ympäristökuormituksen vähentäminen on yksi tämän ajan keskeisimmistä arvoista. Tuotekehityksessä ja investoinneissa ympäristöarvot huomioidaan paremmin kuin koskaan ennen teollisen aikamme aikana. Meille on tärkeää seurata tätä kehitystä ja tehdä tuotteistamme nykyaikaisen teknologian avulla yhä vähemmän ympäristöä kuormittavia.

Polttoaineiden tiukentuneiden päästörajoitusten myötä pakokaasupäästöihin on tulossa huomattava rajoitus, ks John Deeren kaavio (linkki yllä). Uuden rajoituksen mukaisen moottorin valinta on iso askel ympäristön hyväksi.

Onnistunut hydrauliöljyvalinta on keskeinen asia polttoaineen kulutuksessa, hydraulijärjestelmän käyttöiässä sekä syntyvän jäteöljyn määrässä. Tutustu Jus Voitelutalon artikkeleihin tästä aiheesta sekä Parkerin ja Donaldsonin oppaisiin öljyn suodatuksen laadun merkityksestä (linkit yllä).

Koneen asianmukainen ja määräaikainen huolto on tärkeää myös ympäristön näkökulmasta. Likaiset suodattimet, vesi ja lika järjestelmissä sekä tukkeutuneet jäähdyttimet nostavat lämpötilaa ja hukkatehon määrää (yli puolet maapallon energiasta menetetään hukkalämpönä). Hyvä projektinhallinta vähentää koneen käyttöaikaa työkohteessa, koska hyvä suunnittelu tehostaa työskentelyä. Koneen käyttäjällä on näin myös merkittävä vastuu laitteen ympäristökuormituksesta.