Bigfoot – Användning

Suomeksi – På svenska – In English

BIGFOOT

Bigfoot har samma praktiska egenskaper som Stone scorpion: larvband, pendling och stabilitet bildar terrängdugligheten, 350° roterande överbyggnad ökar effektivitet, därför att antal förflyttningar minskar och fjärrstyrning ökar säkerhet och användbarhet. Borrvagn är lätt at serva, därför att alla delar är nåbara. Utvecklingen baserar sig på en lång erfarenhet av Stone scorpion: antal delar, som kräver underhåll, har minimerats och värmeväxling har optimerats. Stonepower dammavskiljare används vid dammkontroll och Stonepower smörjapparat sköter borrnackens smörjning.

Bommen är speciellt avsedd för att bära och röra borrändan som är utrustad med borrmaskin och spräckkil. Den har zoom och rotator. Borrändan  och matarbalken är också roterande oberoende av varandras position. Dessutom har matarbalk zoom.

Denna utrustning är speciellt avsedd för stenbrytning och bergborrning, linjeborrning, bultningsborrning och vertikal eller horisontell stenborrning (liggarborrning) på byggplatser, i kanaler, tunnlar, stenbrotten och gruvor. Den kan användas för berg- och sprängarbete. Den är smidig i trånga utrymmen därför att den är kompakt, kraftfull, 350° roterande, fjärrstyrd och borrar med stor precision. Den är användbar under alla årstider och är lämplig också för underjordisk borrning.

Med stenspräckningsutrustning kan man spräcka sten också när sprängning är förbjuden. Med borrmaskin kan man borra starthål för spräckkil eller använda den oavhängig av kil.

Spräckkil
Spräckkil
Spräckkil
Spräckkil