Scorpion – Stycklista

STONE SCORPION FÖR KRÄVANDE PROJEKTER

Basmaskin
• Larvband
• Tilt
• Bom
• Borrändans led
• Matningsanordning
• Borrmaskin med borraxelnsskydd
• Dammavskiljare
• Huvudcentral
• Motorstyrsystem
• Kompressor
• Kylare
• Dieselmotor
• Hydrauliska pumpar
• Hydraul- och bränsletankar
• Nödstopp av borrändan
• Nödstopp av basmaskinen
• Fjärravstängning av borrvagnen.

Följande standardutrustning medföljer Stone Scorpion borrvagn:
• 350° roterande överbyggnad med ±40° höger/vänster svängvinkel
• Radiostyrning
• Hydraulisk centraliserare
• Ledad bom
• Matarbalkszoom 1 300 mm
• Dammavskiljningssystem
• Arbetsbelysning
• Blockvärmare
• Handböcker

Det finns följande tillbehör för Stone Scorpion borrvagn:
• Vinsch
• Vässningsanordning
• Vinkelmätningsanordning
• Håldjupsmätare
• Automatisk riktanordning för matningsanordningen
• GPS-kompass
• Webasto, bränsledriven tilläggsvärmare för motor (med REMUC-fjärrkontroll)
• Automatisk antifrysningssystem
• Vattensköljningutrustning
• Elektrisk bränslepump
• Borraxelns bytare
• 360° roterande svängare till borrbalken (rotator).

Stone scorpion
Stone scorpion
Stone scorpion
Stone scorpion