Stonepower-produkter

Stonepower

No product matches your request.

Stone scorpion bigfoot

Bigfoot

Stone spider

Stone spider

Stone scorpion

Stone scorpion

Stone termite

Stone termite

LD240

Line drill LD240

TD22

Tracdrill TD22

TD22

Truckdrill TD22

SD22

SD22 for excavators

SC38

SC38 for MRT2150

TD22

TD22 for a harvester

Stone zoomer

Stone zoomer

MD22

Mini drill MD22

Kuilupora

Kuilupora - Rock drill for mines

Stonepower-youtube -kanal

Rockrobot Oy har specialiserat på tillverkning och produktutveckling av bergborr- och brytningsmaskiner  samt på underhåll och fortsatt utveckling av olika slags maskiner inom stenindustrin. Vår produktserie heter Stonepower, våra produkter är bl.a. Stone scorpion, Stone spider, Stone termite och LD240. Samarbete med kunden skapar produkter som lämpar sig för hårda användningsändamål.

STONEPOWER-PRODUKTER

 • Stone spider - den största Stonepower-borrvagnen
 • Stone scorpion - Hydraulisk borrvagn med 350° roterande överbyggnad
 • Stone termite - Hydraulisk borrvagn
 • LD240 - Radborrningsaggregat
 • TD22 Tracdrill - Traktor med bergborr
 • MD22 Minidrill - Minibergborr
  Andra produkter:

 • Stonepower hydrauliska centraliserade
 • Stonepower smörjapparater för borrnacke
 • Stonepower dammavskiljare

VÄRDEN
Vi uppskattar följande värden i utveckling och tillverkning av Stonepower produkter:
ATT FÖLJA BESTÄMMELSERNA OCH DIREKTIVEN
såsom bestämmelser gällande CE-märkning, direktiver gällande buller och utsläpp av gaser, användarstöd, arbetssäkerhet

SKRÄDDARSYDDA UTRUSTNING
Vi har arbetat på olika byggplatser; vi har deltagit i byggande av vägar och tunnlar och gruvbrytning med våra produkter och också har vi provat andra tillverkarnas produkter. Vi vet vad krävs vid bergborrning: vilken utrustning behövs och vilka krav sätter nordiska förhållanden på utrustning. Vi har märkt behov av utrustning som inte fanns till salu före Stonepower produkter. Vi skulle gärna höra vad Ni har upptäckt vid borrningsarbete!

FUNKTIONALITETEN OCH ANVÄNDBARHETEN
Produkter och dessa komponenter har testats vid produktutveckling. Sluttesterna genomförs på varje produkt innan den levereras till kunden. Funktionaliteten och användbarheten formar användarens upplevelse.

TILLFÖRLITLIGHETEN
Vårt nordiska läget ger oss en fördel vid provning därför att vi kan prova våra produkter under extremt svåra väderförhållanden. Vi vet att våra kunder använder produkter under varierande förhållanden.

UNDERHÅLLSMÄSSIGHET
Produkter konstrueras så att dem är lätt att öppna, kontrollera och byta reservdelar. Längder på slangar har optimerats så kort som möjligt genom en noggrann planering av ventilernas lägen. Reservdelleverantörer väljs efter kvalitet och leveranstid.

TILLGÄNGLIGHETEN
Från oss får Ni Stonepower produkter, reservdelar, service, utbildning för användare av våra produkter och tekniskt stöd. Ni kan kontakta oss via telefon eller E-post.

PRISER
Priser är konkurrenskraftiga. Komm och jämför priserna!

ATTRAKTIV FORMGIVNING
Det är viktigt för oss att Ni tycker om utseende av våra produkter. Vi hoppas att Ni arbetar många år tillsammans med vår produkt och sen är det inte likgiltigt med hurdan maskin Ni arbetar med. Era verktyg är också en del av ert företags image.

TEKNISKT STÖD, RESERVDELAR, SERVICE OCH UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE AV STONEPOWER PRODUKTER DIREKT FRÅN PRODUKTUTVECKLARE OCH TILLVERKARE
Varje Stonepower produkt provkörs och provborras innan den levereras till kunden. Det är möjligt att arrangera en kurs för nya operatörer hos kunden. Det finns också reservdelar och service vid behov.

LÄTT-ATT-LÄSA BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR MED FÄRGSTARKA BILDER
Vi har har lagt ned mycket arbete på handböcker för att göra dem lätt att öppna, titta och läsa istället för att glömma dem i bokhylla. Bilderna hjälper Er att hitta de anvisningarna eller den konstruktionen Ni är intresserad av. Vi hoppas att ge Er möjlighet att lärä känna Er maskin väl för att skapa en fungerande människa-maskin relation.

ANVÄNDARENS UPPLEVELSE
Vi svarar gärna på tekniska frågor. Vi har intresse och lång erfarenhet om bergborrning och Stonepower produkter och vi diskuterar gärna om era tekniska behov med Er. Komm och träffa oss på mässan eller åk med oss till en av våra kunder om att se i praktik hur våra produkter passar till bergborrning!