Stonepower-team

ROCKROBOT OY, FO-nummer: 2583133-7
STONEPOWER
Skaffarinkatu 7
FIN-32800 KOKEMÄKI
FINLAND
Tel +358 40 588 2755

Kiukaisten Asennuspalvelu Oy var ett multibranschföretag som grundades 1996. Företagets verksamhet har under de senaste åren tagit sikte på tillverkning och produktutveckling av bergborrningsutrustningar samt underhåll och vidareutveckling av olika slags maskiner inom stenindustrin.

Vi bedriver fortgående samarbete med våra kunder och vidarutvecklar våra produkter för att svara mot de hårda brukskraven.

Vi har ca 10 anställda.

Första maj 2019 skedde en fusion mellan Kiukaisten Asennuspalvelu Oy och Rockrobot Oy.

Med våra kunder och samarbetspartner utformar vi en grupp, som anstränger sig att skapa ännu bättre expertis i bergborrning. Se bilder om våra trevliga möten!

Vår produktserie heter Stonepower. Det första borraggregatet färdigställdes hösten 2000. Vid tillverkningen av aggregaten är beställaren av stor betydelse. Beställarens aggregatbehov och -förväntningar styr produktutvecklingen.

Stonepower team bjuder på inspiration, kunskaper, kompetens och erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av bergborr- och brytningsaggregat samt på underhåll och fortsatt utveckling av olika slags maskiner inom stenindustrin.

Kontakta oss

Petri Lehtinen
+358 40 588 2755

petri.lehtinen@stonepower.fi