Termite – Stycklista

Basmaskin
• Larvband
• Tilt
• Bom
• Borrändans led
• Matningsanordning
• Borrmaskin
• Dammavskiljare
• Huvudcentral
• Kompressor
• Kylare
• Dieselmotor
• Hydraulisk pump
• Hydraul- och bränsletankar
• Skydd och stopp av borrändan
• Nödstopp av basmaskinen
• Fjärravstängning av borrvagnen.

Följande standardutrustning medföljer Stone termite borrvagn:
• 270° svängvinkel
• Radiostyrning
• Hydraulisk centraliserare
• Ledad bom
• Matarbalkszoom 1 300 mm
• Arbetsbelysning
• Blockvärmare
• Handböcker

Det finns följande tillbehör för Stone termite borrvagn:
• Vinsch
• Vässningsanordning
• Vinkelmätningsanordning
• Håldjupsmätare
• Automatisk riktanordning för matningsanordningen
• Webasto, bränsledriven tilläggsvärmare för motor
• Vattensköljningutrustning
• Elektrisk bränslepump

Stone termite
Stone termite
Stone termite
Stone termite